Üdvözöljük óvodánk és bölcsödénk weboldalán!

Küldetés

 1. A Baptista Szeretetszolgálat küldetésnyilatkozata

 

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.

A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel.

Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.

Törekvésünk, hogy a baptista óvodai intézmény olyan irányító testülettel, igazgatóval, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a mindennapi fejlesztő munka és az intézmény vezetése során.

Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása

Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.

A tanítás a következőkre összpontosít:

 • A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása
 • A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére
 • Minden nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó óvodai tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését.

Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni.

Törekvésünk, hogy az intézmény mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számon kérhetőség következetes mintaképe legyen.

A bibliai értékeket következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény:

 • Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és a számon kérhetőség terén az intézményvezetés működésében.
 • Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli.
 • Az pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi.
 • A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn.
 • Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki.
 • Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz.
 • A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel.