Üdvözöljük óvodánk és bölcsödénk weboldalán!

Környezetvédelmi munkaközösség

Óvodánk Környezetvédelmi munkaközösségéről

 

„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk.”   

Gerald Durrell

 

Óvodánkban hosszú évek óta működik ez a munkaközösség is. Aki e sorokat olvassa, betekinthet élményeinkbe, munkánkba. Akárhol járok, bárkit hallgatok, mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy a környezeti nevelést a saját lakóhelyünk, térségünk természeti és környezeti helyzetének megismerésével kell kezdeni.

A mi óvodánk a Helyi Óvodai Programját a környezeti nevelés köré csoportosítva dolgozta ki. Mindennapjainkat a környezetismereti témához, az évszakok aktualitásához és a jeles napok, ünnepek köré szervezzük. Óvodánk pályázaton 2010-ben elnyerte a „zöld óvoda” címet. Azóta folyamatosan teljesítjük a „zöld óvoda” kritériumrendszer feltételeit.

Nevelőtestületünk bebizonyította, hogy rendelkezik olyan eredményes feladatvállalással és hagyományőrző tevékenységgel, ami a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósulhat meg.

2013 szeptemberében lelkes munkaközösségünk újra kidolgozta „Az önértékelési szempontsor a Zöld óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére”- pályázatot. Ebben megtörtént az előző három év, elemző, értékelő bemutatása. A címet újra elnyertük, úgy gondolom az elmúlt években valóban igyekeztünk a korszerű környezeti nevelés céljait lehetőségeinkhez mérten, hatékonyan megvalósítani, mivel jó a kapcsolat az óvoda és a partnerei között.

Az óvodáskorban szerzett tapasztalatok meghatározó jelentőségűek a gyermekek személyiségfejlődésében, ezért fontos a környezet óvására, szeretetére nevelés. a gyermekben él a megismerés vágya, ők még vidáman és könnyedén tudnak „beszélgetni” fűvel, fával, állattal.

Célunk a környezetbarát szokások megalapozása, a környezettudatos magatartás kialakítása.

Az óvodánkba érkező gyerekek láthatják a virágoskertben pompázó évelő és egynyári virágokat, megismerik udvarunk fáit. Óvodáink előterében gyönyörű halakkal, növényekkel bővelkedő akvárium áll. Megfigyelhetik a halak viselkedését, szaporodását, táplálkozását. Örömmel látjuk, hogy a szülők is megállnak gyermekeikkel meghallgatni az élménybeszámolókat.

Kedvelt kirándulóhelyeink közé tartozik az ország egyik legszebb helye a Dinnyési Fertő, amelynek őre- Fenyvesi László- szinte megszállott szeretettel bánik az ott élő állatokkal, s védi a környezetet. Nagyon örül, ha bejelentkeznek nagycsoportosaink. Minden alkalom maradandó élmény gyerekek, felnőttek számára egyaránt. Rendszeresen látogatunk el a Budakeszi Vadasparkba, voltunk a Fővárosi Állat, és Növénykertben, és Veszprémben, az Állatkertben is a Fertő zúg Szabadidőparkban Börgöndön, Tropicariumban  is , de az óvodához közeli helyszínekre is gyakran sétálunk.. Gazdag élménnyel tértünk haza a Természettudományi Múzeumból, és a Fővárosi Nagycirkusz előadásáról is. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megismertetni óvodásainkkal a szelektív hulladékgyűjtés szabályait is, hiszen a környezettudatos magatartás megalapozásához ez is feltétlenül szükséges.

Jeles napjaink ősszel a szüreti mulatság, ahova vendégek is érkeznek, Márton napi-vígasságunk több napig tart, ahol a Dráma-, és a Hagyományőrző munkaközösséggel együtt szervezzük a programokat bevonva a szülőket is. Télen a madáretetés folyamatosan megvalósul óvodáinkban. A természet ünnepe tavasszal, a víz világnapjával veszi kezdetét (március 22.) ez alkalomból kirándulást szervezünk a közeli halastóhoz. Megfigyelhetik a vízi világot, a partot és növényvilágát. A Föld napján (április 22.) virágokat, fát ültetünk. A madarak és fák napját (május 10.) ki-ki sétálva a közeli erdőbe ünnepli csoportjával.

 A sok séta, kirándulás, az önfeledt játék és ismerkedés közben szinte észrevétlenül tanulják, meg óvodásaink hogyan óvják, védjék a természet szépségeit. Munkaközösségünk tagjai tapasztalataikat kicserélik és viszik csoportjukba, ahol megvalósítják azokat. Hisszük, hogy a felnőtt ismereteire támaszkodva, döntéseiben, tevékenységeiben felelősen érvényesíti a fenntarthatóságot megvalósító szemléletét. Azt gondolom, hogy a mai környezetünk értékeit, a FÖLDÜNKET folyamatosan romboló, károsító, szennyező világban még mindig nem késő mindent megtennünk azért, hogy megmentsük természeti értékeinket, jövőnk és jövő nemzedékünk esélyeit.

 

Kincses Lászlóné      

környezetvédelmi     

munkaközösség vezető

 

...