Üdvözöljük óvodánk és bölcsödénk weboldalán!

Báb- és drámajáték munkaközösség

Bemutatkozó:

Báb- és drámajáték munkaközösség

 

Munkaközösségünk 2010-ben alakult. Tagjaink száma folyamatosan bővül, az immár tizenhárom főből álló csoportunk célja egyrészt az óvónők által előadott színpadi produkciók létrehozása, másrészt a nevelő- és oktató munkát segítő speciális dramatikus játékok megismertetése és népszerűsítése a nevelőtestületen belül.  Éves munkatervünk keretét óvodánk jeles napjai adják, havonta legalább egy alkalommal tartunk megbeszélést az éppen aktuális feladatokról. Munkaközösségünk tagjai rendszeres nézői a székesfehérvári Vörösmarty Színház produkcióinak, nagycsoportosainkat szervezetten visszük gyermekbérleti előadásokra, óvodánkban rendszeresen lépnek fel művész csoportok. Mindezeken keresztül, gyakorlatban bővítjük a magunk és a gyermekek ismereteit a drámapedagógia színházi vonatkozásairól. Az előző évhez hasonlóan, saját produkcióinkban törekszünk minél több munkatársat, ill. óvodán kívüli érdeklődőt is bevonni. Örömmel mondhatom, hogy minden előadásunkat lelkes, jókedvű együttműködéssel vittük színpadra. Nagyobb lélegzetű mesejátékainkkal jelentős sikert arattunk: a Ludas Matyival vendégszerepelésre hívtak bennünket, a Csipkerózsikáról készült felvétel máig népszerű a családok körében.  Drámapedagógusként kiemelkedően jó és hasznos módszernek tartom a kisgyermekek nevelésében a különféle drámajátékok alkalmazását. Mint elnevezésük is mutatja, játékosan és nagyon hatékonyan lehet velük fejleszteni a gyerekek anyanyelvi, mozgásos, matematikai, gondolkodási készségeit. Személyiségformáló, csoportépítő szerepük mással nem helyettesíthető. Óvodavezetőnk kérésére ezekből a játékokból csoportunkban bemutató foglalkozást tartottunk Vidovics Brigitta kolléganőmmel.

Tevékenységünk szerves részét képezi az eddig létrehozott forgatókönyv gyűjteményünk bővítése, drámajáték foglalkozások vázlatainak közzététele, mesék dramatikus feldolgozásának kipróbálása, szakirodalmi kiadványok megismerése.

Ebben az évben intézményünk nevelési tervében kiemelt hangsúlyt kap az irodalmi nevelés minőségének fejlesztése, valamint a bábjáték szerepének növelése az óvodai életben. Ehhez illeszkedve terveztük meg az idei bábjátékok, mesejátékok, zenés-verses előadások színrevitelét.

Idén első ilyen alkalom a szüreti mulatság volt, aminek lebonyolításában valamennyi tagunk aktívan részt vett. A szüreti műsort a Süni csoport és a Tehetségműhelybe járó gyerekek adták elő, felkészítőik munkaközösségünk tagjai voltak. Ezzel a produkcióval községünk Idősek napi ünnepségén is felléptünk.

A galiba hetet Márton püspök történetének előadásával zártuk. December 5.-én, a „Mikulás az erdőben” c. bábdarabot adtuk elő a gyerekeknek.

Karácsonykor betlehemes játékot elevenítettünk fel, óvodánk dolgozóinak karácsonyi ünnepségét verssel és prózai összeállítással színesítettük.

Munkánk eredményességét leginkább a Jótékonysági előadás produkciói tükrözték. A közönség tapsát hallva úgy éreztük jó dolog ennek a lelkes közösségnek része lenni.

 

Minden csoport lelkesen készült az Anyák napi- és évzáró ünnepélyre. A vendégeknek örömmel mutatták meg a kisgyerekek, az év közben tanult sok-sok verset és éneket. Az édesanyáknak és nagymamáknak készített ajándékokban, az átadást kísérő mosolyban és ölelésben ott volt kicsi szívük minden szeretete.

Elérkezett az ideje, hogy négy együtt töltött év után szárnyukra bocsájtsuk nagycsoportosainkat. Május utolsó péntekén a gyerekek énekelve végig járták az óvoda épületét, betértek minden csoportba, az irodákba és a konyhába. Elköszöntek az értük dolgozó felnőttektől és kisebb társaiktól. Ezután a tornateremben az óvó nénik dallal, verssel köszöntötték a leendő elsősöket, majd zsúrral zárult a délelőtt.

Ebben az évben első alkalommal rendeztünk közös ballagási ünnepséget a jövendőbeli iskolásainknak. A vidám, de egyben megható rendezvényen a gyerekek elbúcsúztak óvónőiktől, a még maradó társaiktól, és a dajka néniktől.

A nevelési év utolsó nagy eseménye, az óvodánk fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepség volt. Ennek szervezésében és lebonyolításában is, minden munkaközösségi tagunk aktívan részt vállalt.

 

Zölei Józsefné

 

 

Báb- és drámajáték munkaközösség

2015-2016 évi

munkaterv

 


Munkaközösségi tagok

 

Zölei Józsefné mk. vezető

Hekkel Lászlóné óvónő

Káplár-Moldicz Melinda óvónő

Kenderes Szilveszterné óvónő

Kissné Hekkel Mónika óvónő

Kosaras Adrienn óvónő

Kosaras Istvánné intézmény vezető

Ódorné Szabó Mária óvónő

Polányi Jánosné óvónő

Szentesné Pető Zsuzsanna óvónő

Vidovics Brigitta óvónő

Dr. Vörösné Ács Mária óvónő


 

Célok, feladatok

 2015-2016 tanévben művészeti nevelés terén elsődleges célként bábjátékok, mesejátékok, zenés-verses előadások színrevitelét tervezzük. Munkaközösségünk tagjai ebben az évadban is rendszeres nézői a székesfehérvári Vörösmarty Színház produkcióinak, valamint nagycsoportosainkat is szervezetten visszük gyermekbérleti előadásokra. Eddigi gyakorlatunkat folytatva, idén is szorgalmazzuk intézményünkben, más meghívott előadók, színjátszó csoportok fellépését. Saját produkcióinkba törekszünk minél több munkatársat, ill. óvodán kívüli érdeklődőt is bevonni, akár aktív szereplőként, akár a díszletek, jelmezek elkészítése, vagy a színpadtechnika létrehozása során. Óvodánk Hagyományőrző munkaközösségével és a Tehetség Műhelyjel, továbbra is folytatjuk a sikeres közös együttműködést.   
 Pedagógiai munkánk részeként, célunk továbbra is a drámajátékok egyre szélesebb körű megismerése, az eddig összeállított játék,- forgatókönyv,- és zenei gyűjtemények bővítése, használata, beépítése a gyermekek mindennapjaiban.   
Tevékenységünk keretét intézményünk nevelési tervében szereplő ünnepek, és jeles napok adják, a gyakorlati megvalósítást pedig az év során folyamatosan vezetett munkaközösségi naplóban részletesen dokumentálom.

2015. szeptember

A munkaközösség éves munkatervének megbeszélése, elfogadása.
Az óvodai szüreti mulatság szervezésében, lebonyolításában való aktív szerepvállalás meghatározása.

 

2015. október

 A galiba héten Márton püspök legendájának színrevitele, együttműködve a hagyományőrző munkaközösséggel. Az előadás megszervezése.

2015. november

Mikulás ünnepére rövid bábdarab kiválasztása, a szereposztás meghatározása, az előadás feltételeinek megszervezése. Előadás dec. 6.

 

2015. december

Karácsonyi mesejáték kiválasztása, a szereposztás, a színpadi feltételek megbeszélése.
 A díszleteket, jelmezeket, valamint magát az előadást, - hasonlóan az előző évekhez- a hagyományőrző munkaközösség tagjaival együttműködve szeretnénk megvalósítani.

Karácsonyi műsor összeállítása az óvoda dolgozói számára.   

 

2016. január

Színjátszó csoportunk létrehozása, regisztrálás a Nemzeti Tehetség Pont programba.

 

2016. február

 Vidám farsangi felvonulás versekkel, zenével. Közös fellépés a Tehetségműhely csoportjával. Tartalmi megbeszélés, szerepvállalás meghatározása.

 

2016. március

Húsvéti bábjelenet kiválasztása, az előadás feltételeinek megbeszélése. Szabadban megvalósítható népi,- ill. versenyjátékok összeállítása az előadást követő délelőttre, a Hagyományőrző Munkaközösséggel együttműködve.

 

2016. április

Mesejáték bemutatója óvodánk Jótékonysági előadásán.
A színpadi darab feltételeinek megszervezése: a darab kiválasztása, forgatókönyv kidolgozása, szereposztás, valamint a próbák folyamatának meghatározása, jelmezek, díszletek, színpadtechnika biztosítása.

 

2016. május

A nagycsoportosok óvodai búcsúztatása mesével, dallal, verssel egy vidám délelőtt keretében. Szereposztás, szervezési feladatok meghatározása.

 

Készítette: Zölei Józsefné

munkaközösség vezető