Üdvözöljük óvodánk és bölcsödénk weboldalán!

Iskolaérettség kritériumai

Tisztelt Szülők!

Felkértem Pahocsáné Kovács Orsolya gyógypedagógusunkat, hogy a kialakult helyzetre tekintettel, összevont szülői értekezlet helyett készítsen egy tájékoztatót az iskolaérettség kritériumairól.

Remélem ez segítségükre lesz, gyermekük iskolakezdésének megítélésében!

 

Kosaras Istvánné

intézményvezető

 

Kedves Szülők!

Az idei tanévben a vírushelyzetre való tekintettel, nem szervezhetjük meg az iskolaérettséggel kapcsolatos tájékoztató szülői értekezletet, előadást. Ezúton, egy rövid összefoglalóval kívánom megsegíteni azokat a felnőtteket, akik még bizonytalanok a gyermekük iskolakezdésével kapcsolatban.

A tanköteles korba lépő gyermekeket minden tanév elején egy rövid játékos feladatsorral „szűrjük”, és jelzést teszünk az óvónénik és önök felé, kinek miben kell még fejlődnie az utolsó óvodai évben. Akinek szükséges, fejlesztő foglalkozást biztosítok és vannak, akiket további vizsgálatra küldünk.

Az a gyermek aki augusztus 31.-ig betölti a 6.életévét, tankötelessé válik az adott év szeptemberében, tehát iskolába kell mennie. DE vannak eltérő fejlődésű és lassabban érő gyermekek, akiknek még 1 év óvodai nevelés javasolt. Az elmúlt évtől kizárólag a pedagógiai szakszolgálat vizsgálatát követő szakvéleménnyel lehet óvodában maradni vagy az Oktatási Hivatal bizonyos felületén kell ezt kérelmezni, megindokolni, aki úgy látja a saját gyermekén, hogy még éretlen az iskolára. (Mindkét eljárásról érdeklődjön az óvodapedagógusoknál és az óvodavezetőnél.)

AZ ISKOLAERETTSÉGNEK több összetevője van: a testi érettség, a pszichés és szociális érettség és az értelmi képesség/ részképességek megfelelő szintje. Ezeknek együttesen kell megfelelni és jól működni a sikeres iskolakezdéshez. Nagyvonalakban tekintsük át ezeket:

1.TESTI ÉRETTSÉG:

 • 110-120cm 18/20 kg
 • Fogváltása megkezdődött, ez az idegrendszeri érés jele
 • Ép érzékszervek (vagy szemüveggel, készülékkel való helyes működés)
 • Helyes ceruzafogás
 • Elemi mozgások összerendezettsége
 • Jó egyensúlyérzék ( pl:.kétkerekűvel kerékpározás, járdaszegélyen való séta…stb)
 • Tud cipőt kötni
 • Alvása éjszaka nyugodt, a délutáni alvás rövidül vagy már nem igényli
 • Terhelhető

 

2. PSZICHÉS-SZOCIÁLIS ÉRETTSEG:

 • Tudjon szabályok szerint viselkedni
 • Kivárási képesség ( megvárja amíg a felnőtt beszél vagy a társa befejezi a tevékenységét…)
 • Egészséges kíváncsiság, fogékonyság az új dolgokra
 • Feladattudata kialakult, a kötelességet előbbre valónak tekinti
 • Szabálytudat kialakulása
 • Kudarctűrő képesség ( ha nem sikerül v.mi újra próbálja, segítséget kér… nem hisztizik, nem adja fel)
 • Önállóság a korának megfelelő feladathelyzetekben, tevékenységekben
 • Bizalom kialakulása
 • Baráti kapcsolatok kialakítására képes és a felnőttekkel is elfogadó

 

 

3. ÉRTELMI KÉPESSÉG/RÉSZKÉPESSÉGEK:

 • Finommozgások kialakulása
 • Testséma ismerete, önmagához viszonyít és megnevezi testrészeit
 • Dominancia ( kialakult milyen kezes, melyik a domináns lába, füle, az a jó ha azonos oldaliak)
 • Jó térérzékelés, irányok ismerete térben és síkban (le-föl, jobbra-balra, előre-hátra, alatta-fölötte kifejezéseket érti, használja)
 • Soralkotás, sorritmus folytatására képes
 • Szem-kéz koordinációja jó (követni képes a kézmozdulatát rajzban, célba dobáskor…stb)
 • Haladási irányt tartja (mindig BALRÓL-JOBBRA! haladunk)
 • Biztos alak-háttér megkülönböztetés
 • Alak-. forma-, szín-, nagyságállandóságot követni tudja
 • Azonosságot, különbözőséget felismer (látást és hallást követően is)
 • Analizáló és szintetizáló képessége kialakult (szétszed és összerak pl.:szavakat-hangokra bont szójátékokban)
 • Önmagára és környezetére vonatkozó információkat, adatokat tudja ( pl.: hol lakik?, hány éves?, apu-anyu neve?, ki mit dolgozik? stb.)
 • Emlékezete látás és hallás után is megfelelő ( pl: verstanulás, bevásárló lista megjegyzése, szobában minek hol a helye, megfigyeléseket végez és azt megjegyzi)
 • Problémamegoldó gondolkodása kialakult
 • Figyelem összpontosítására tartósan képes (kb.20-25 percig tud figyelni, leköti egy bizonyos tevékenység)
 • Rajzol, ábrái felismerhetőek, változatosak (házat, virágot, autót, fát, embert…)
 • Beszédkészsége megfelelő, tisztán, érthetően fejezi ki magát, mondatokban beszél

 

Figyelmeztető tünet! Éretlenségre vagy tanulási nehézségre utaló jel:

 • Ha fáradékony, figyelmetlen, szétszórt
 • Nem bírja a monotonitást
 • Mindig első akar lenni
 • Nem érdeklődő, motiválatlan a kezdeményezésekre
 • Ha még nagyon játékos
 • Koordinálatlan (gyakran lever dolgokat, elsodor, elesik, kiesik a kezéből…)
 • Téri tájékozódás vagy emlékezetbeli nehézségei vannak
 • Lassú fejlődési ütem (pl: később kezdett: kúszni, mászni, ülni, járni, beszélni….mint kortársai)
 • Tartási rendellenesség
 • Tónustalanság
 • Kétkezesség (cserélgeti a ceruzát vagy két kézzel rajzol…)
 • Pösze, több hangja hiányzik/felcserél
 • Kacsalábra húz cipőt
 • Nehezen tanul verset, éneket
 • Nem tudja kirakni a kirakót
 • Egyszerű autót, várat nem képes képről se megépíteni

DE EKKOR SEM KELL KÉTSEGBE ESNI! VAN SEGÍTSÉG!

 

 Mit tehet a szülő?  Hogyan segítse gyermekét otthon, hogy megfelelően fejlődjön és iskolaérett legyen?

 • Az időt nem sürgeti, az érést ki kell várni!
 • Helyes mintát mutat
 • Közös élményekkel gazdagítja, miközben ismeretek nyújt ( kertészkedés, sportolás, kirándulás, házi munka közösen, közben elmagyarázza mit miért tesz…)
 • Meseolvasás mesekönyvből! Beszélgetés a történetről, képekről, szómagyarázat.
 • Számolgatnak együtt ( pl: reggel a buszmegállóban  állva  az elhaladó autókat, vagy a kisautót a játék garázsban)
 • A TV, Tablet, telefon NEM a gyermek fejlődését szolgálja! Káros, ha ezekkel naponta játszik, félreviszi a fejlődést és az erős vizuális inger miatt a korának megfelelő játékok iránt elveszíti az érdeklődését, a beszédfejlődést gátolja, felpörgeti az idegrendszert…stb. Ne engedje, hogy ezen eszközök lekössék a gyermeket!
 • Szakít időt a közös játékra: focizni, babázni, legózni, társasozni, kerékpározni -közösen
 • Gondozási feladatok közben  pl: fürdetésnél/öltözésnél átismétlik a „tarkó, köldök, jobb-bal kéz, csukló, mellkas….” testrészek neveit, beszélget gyermekével, kérdéseire türelemmel válaszol, meghallgatja élményeit, verseit
 • Lehetőséget biztosít színezésre, rajzolásra, legyen meg otthon az a kijelölt hely, ahol ezen tevékenységnek a helye van. Ha a gyermek rajzol önnek, kiteszi a lakásban, megdicséri, ezzel motiválja a következő rajz elkészítésére.
 • „Okos játékokkal” veszi körül pl.: születésnapra, karácsonyra korának megfelelő fejlesztőjátékokat ajándékoz, NEM A MENNYISÉG ÉS AZ ÉRTÉKE A FONTOS!

Javasolom az alábbi játékokat  a nagycsoportban: A Marokkót, kártyajátékokat, társasjátékokat, Logico feladatokat, Legót, fémépítőt, fakockát, puzzle kirakót, memória kártyákat, ugráló kötél, labda, hinta, roller, Figurix, Colorama, UNO kártya, Aktiviti, Dominó játék, Rajzoló játékok, Twister, Dobble,  MIT-Miért-Hogyan? sorozat könyvei, Halli-Galli játék, Brain Box dobozok több korcsoport- több téma, színezők, foglalkoztató füzetek, gombfoci, célba dobó játékok, gyöngyfűző, gyurma……stb.

Ezen játékokkal csak ötleteket kívántam nyújtani a teljesség igénye nélkül!

 

Remélem segítségükre voltam az iskolaérés kérdésében a fenti válogatással. Akinek kérdése van a témával kapcsolatosan, felteheti a csoportos óvónéniknek, a vezető óvónéninek vagy nekem (előre egyeztetett időpontban).

 

 Köszönöm a figyelmüket!

 

                                                                 Pahocsáné Kovács Orsolya

                                                                       gyógypedagógus

 

 

Seregélyes, 2020. okt.30.