Üdvözöljük óvodánk és bölcsödénk weboldalán!

Beszoktatás

Beszoktatás

 

Ebben az évben kiemelt feladatunk az óvodába való beszoktatás, hiszen folyamatosan érkeznek hozzánk a kisgyermekek, amint betöltötték a két és fél évet. Egy kisfiú bölcsödéből, három fő másik óvodai csoportból érkezett, a többi kisgyermek pedig otthonról érkezik hozzánk. Kiemelten kezeljük a gyermekek befogadását, annak előkészítését, folyamatosságát. Első lépésként júliusban családlátogatás során ismerkedtünk a leendő óvodás gyermekekkel és ekkor kérdőívet adtunk a szülőknek, hogy ezáltal is tájékozódjunk szokásaikról, tulajdonságaikról. Majd szülői értekezletet tartottunk és tartottunk és tanácsot adtunk, hogy miként tudják a szülők felkészíteni gyermeküket az óvodai életre. Lehetővé tettük számukra hogy közösen ellátogathassanak az óvodába, így nemcsak velünk, hanem az óvodai környezettel is ismerkedhetnek. Célunk egész év folyamán a derűs és szeretetteljes légkör kialakítása és fenntartása. Arra törekszünk, hogy minden kisgyermek első óvodai találkozása velünk és a csoportban dolgozó felnőttekkel, pozitív élmény legyen. Fontos, hogy örömmel jöjjenek az óvodába, jól és biztonságban érezzék, magukat ezért megengedjük, hogy hozzanak otthonról kedvenc játékot, vagy ha szükség van rá akkor cumit is. Tovább erősíti ezt az érzést az életkoruknak megfelelően kialakított napirend, amit következetesen be is tartunk. A befogadás, beszoktatás időszakában különösen fontos az egyéni bánásmód kialakítása, tiszteletben tartjuk a gyermek érzését, kívánságát figyelembe véve a képességeit. Hiszen minden kisgyermek eltérő ütemben válik képessé szükségleteik kielégítésére, az önkiszolgálásra, valamint mondanivalójuk kifejezésére. Sok közös játékkal, mondókával, mesével, énekkel próbáljuk lekötni figyelmüket, hogy az itt töltött idő kellemessé váljon számukra. Mindennaposak az ismerkedős játékok, hogy ezáltal is rögzüljön a nevük és a jelük, és nemcsak a saját, hanem a társáé is, és ebben segítségünkre vannak a kedvenc bábjaik is. Ismerjék a velük foglalkozó felnőttek nevét, szólítsák a nevükön. Gyakoroljuk velük a játékok nevét, melyik játékkal hol lehet játszani, hova kell elpakolni, ha már nincs rá szükség. Megismertetjük őket az életkoruknak megfelelő kirakós, ügyességi, és más fejlesztő játékkal. Használják, a kérem szépen, köszönöm, légy szíves stb…  udvariassági „varázsszavakat”. A játékot kérjék el egymástól, ne kapják ki egymás kezéből, és ha megkapták köszönjék meg. Az önálló testápolás, öltözködés, étkezés kezdetben komoly feladatot jelent számukra, ha igénylik egyéni fejlettségükhöz mérten segítjük őket.

Testápolás: A ruhájuk ujját kis segítséggel húzzák, fel és le majd próbálják szárazra megtörölni a saját jellel ellátott törölközőbe a kezüket. Étkezés előtt és után, WC használat és minden olyan tevékenység után, amikor szükséges mossanak kezet. Ha szükséges  segítséggel  fésülködjenek meg, majd rakják a helyükre a fésűt. Ismerjék meg a saját fogmosó felszerelésüket és próbálják elsajátítani a fogmosás technikáját. A helyes orrfújást,  zsebkendő használatát folyamatosan alakítjuk, gyakoroljuk velük. Az elhasznált zsebkendőt dobják a szemetesbe.

Önkiszolgálás, étkezés: Tanulják meg az étkezéshez szükséges eszközök megfelelő fogását, hordását. Tányérjukat két kézzel /benne szalvéta pohár, evőeszköz/ vigyék az asztalhoz, majd pakoljanak ki belőle. Miután kiosztottuk az ételt és jó étvágyat kívántunk nekik köszönjék meg és szépen csendben étkezzenek. Akinek szükséges és igényli, segítünk és arra ösztönözzük őket, hogy próbálkozzanak az önálló étkezéssel, az evőeszköz és a szalvéta  megfelelő használatával. Ha valaki enni és inni kér, bátran jelezze.  Étkezés közben az asztaltól ne álljanak fel és várják meg, amíg összeszedjük a megmaradt ételt, majd vigyék vissza a tálaló kocsira a használt eszközöket.

Öltözködés: Sok dicsérettel arra ösztönözzük őket, hogy önállóságuk fokozódjon, persze segítünk, és megmutatjuk a helyes technikát magyarázat kísérete közben. Az öltözőben a saját óvodai zsákjánál öltözködjön, cipőjüket próbálják le és felvenni és helyére rakni. Délutáni pihenésnél segítséggel öltözzenek át pizsamára, illetve vissza. Ha fáznak, vagy ha melegük van, szóljanak.

Fontos a gyermekek szociális érzékenységének erősítése, éntudatuk alakítása ezzel is elősegítve az önálló törekvéséit. Az egyéni bánásmódot a gyerekek sajátos igényeinek figyelembevételével alkalmazzuk mindennap.

Ebben a korban szinte minden időt játékra fordítunk. Nagyon sok játék eszközünk van, ami fejlesztő hatású és életkoruknak megfelelő, célunk, hogy minden kisgyereknek felkeltsük az érdeklődését irántuk. Csoportszobánkban meghitt játékhelyet a párnával kibélelt kuckó biztosítja, itt ügyelnünk kellett arra, hogy ez jó, átlátható helyen legyen. A babzsák fotel jó lehetőséget nyújt, hogy az erre az életkorra jellemző hirtelen jött pihenés utáni vágyat, itt kényelemben töltse el, vagy mesekönyvet nézegethesse.

Játéktevékenység után közösen pakolunk el, és sok dicsérettel, magyarázattal arra ösztönözzük őket, hogy ebben a tevékenységben is önállóbbak legyenek. Célunk, hogy elérjük náluk, hogy segítsenek a csoportszoba, öltöző rendjének a kialakításában, és fenntartásában.

 Kezdeményezés megtartásánál, arra törekszünk, hogy minden gyermekben felkeltsük az érdeklődést az éppen aktuális tevékenység iránt. Feladatunk, hogy ekkor olyan ideális légkört teremtsünk, amely biztosítja a kezdeményezés zavartalan megtartását. Esetleges feladatok elvégzésénél a differenciálás módszerét alkalmazzuk.

Egésznap folyamán arra ügyelünk, hogy halkan megfelelő tempóban és nyugodtan beszéljünk hozzájuk, mondatszerkesztésünk egyszerű, érthető és tagolt legyen. Életkoruknak megfelelő anyanyelvi játékokat a ………………. tematikus terv szerint játsszuk velük.

  Célunk, hogy igényükké váljon a vers, mondóka és mesehallgatás, hiszen mindennap mesélünk, mondókázunk és játszunk velük ilyen típusú játékot.