Óvodánk Környezetvédelmi munkaközösségéről

 

„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk.”   

Gerald Durrell

 

Óvodánkban hosszú évek óta működik ez a munkaközösség is. Aki e sorokat olvassa, betekinthet élményeinkbe, munkánkba. Akárhol járok, bárkit hallgatok, mindig az fogalmazódik meg bennem, hogy a környezeti nevelést a saját lakóhelyünk, térségünk természeti és környezeti helyzetének megismerésével kell kezdeni.

A mi óvodánk a Helyi Óvodai Programját a környezeti nevelés köré csoportosítva dolgozta ki. Mindennapjainkat a környezetismereti témához, az évszakok aktualitásához és a jeles napok, ünnepek köré szervezzük. Óvodánk pályázaton 2010-ben elnyerte a „zöld óvoda” címet. Azóta folyamatosan teljesítjük a „zöld óvoda” kritériumrendszer feltételeit.

Nevelőtestületünk bebizonyította, hogy rendelkezik olyan eredményes feladatvállalással és hagyományőrző tevékenységgel, ami a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósulhat meg.

2013 szeptemberében lelkes munkaközösségünk újra kidolgozta „Az önértékelési szempontsor a Zöld óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére”- pályázatot. Ebben megtörtént az előző három év, elemző, értékelő bemutatása. A címet újra elnyertük, úgy gondolom az elmúlt években valóban igyekeztünk a korszerű környezeti nevelés céljait lehetőségeinkhez mérten, hatékonyan megvalósítani, mivel jó a kapcsolat az óvoda és a partnerei között.

Az óvodáskorban szerzett tapasztalatok meghatározó jelentőségűek a gyermekek személyiségfejlődésében, ezért fontos a környezet óvására, szeretetére nevelés. a gyermekben él a megismerés vágya, ők még vidáman és könnyedén tudnak „beszélgetni” fűvel, fával, állattal.

Célunk a környezetbarát szokások megalapozása, a környezettudatos magatartás kialakítása.

Az óvodánkba érkező gyerekek láthatják a virágoskertben pompázó évelő és egynyári virágokat, megismerik udvarunk fáit. Óvodáink előterében gyönyörű halakkal, növényekkel bővelkedő akvárium áll. Megfigyelhetik a halak viselkedését, szaporodását, táplálkozását. Örömmel látjuk, hogy a szülők is megállnak gyermekeikkel meghallgatni az élménybeszámolókat.

Kedvelt kirándulóhelyeink közé tartozik az ország egyik legszebb helye a Dinnyési Fertő, amelynek őre- Fenyvesi László- szinte megszállott szeretettel bánik az ott élő állatokkal, s védi a környezetet. Nagyon örül, ha bejelentkeznek nagycsoportosaink. Minden alkalom maradandó élmény gyerekek, felnőttek számára egyaránt. Rendszeresen látogatunk el a Budakeszi Vadasparkba, voltunk a Fővárosi Állat, és Növénykertben, és Veszprémben, az Állatkertben is a Fertő zúg Szabadidőparkban Börgöndön, Tropicariumban  is , de az óvodához közeli helyszínekre is gyakran sétálunk.. Gazdag élménnyel tértünk haza a Természettudományi Múzeumból, és a Fővárosi Nagycirkusz előadásáról is. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megismertetni óvodásainkkal a szelektív hulladékgyűjtés szabályait is, hiszen a környezettudatos magatartás megalapozásához ez is feltétlenül szükséges.

Jeles napjaink ősszel a szüreti mulatság, ahova vendégek is érkeznek, Márton napi-vígasságunk több napig tart, ahol a Dráma-, és a Hagyományőrző munkaközösséggel együtt szervezzük a programokat bevonva a szülőket is. Télen a madáretetés folyamatosan megvalósul óvodáinkban. A természet ünnepe tavasszal, a víz világnapjával veszi kezdetét (március 22.) ez alkalomból kirándulást szervezünk a közeli halastóhoz. Megfigyelhetik a vízi világot, a partot és növényvilágát. A Föld napján (április 22.) virágokat, fát ültetünk. A madarak és fák napját (május 10.) ki-ki sétálva a közeli erdőbe ünnepli csoportjával.

 A sok séta, kirándulás, az önfeledt játék és ismerkedés közben szinte észrevétlenül tanulják, meg óvodásaink hogyan óvják, védjék a természet szépségeit. Munkaközösségünk tagjai tapasztalataikat kicserélik és viszik csoportjukba, ahol megvalósítják azokat. Hisszük, hogy a felnőtt ismereteire támaszkodva, döntéseiben, tevékenységeiben felelősen érvényesíti a fenntarthatóságot megvalósító szemléletét. Azt gondolom, hogy a mai környezetünk értékeit, a FÖLDÜNKET folyamatosan romboló, károsító, szennyező világban még mindig nem késő mindent megtennünk azért, hogy megmentsük természeti értékeinket, jövőnk és jövő nemzedékünk esélyeit.

 

Kincses Lászlóné      

környezetvédelmi     

munkaközösség vezető

 

...